YA ESTAMOS EN FACEBOOK!!!!

YA ESTAMOS EN FACEBOOK!!
LO MÁS VISTO!!

28 feb. 2015

Crida i Calendari brigada per celebrar la Croada Nacional d'Alfabetització de Nicaragua 2015


Un any més, l’Associació d'Educació Popular Carlos Fonseca Amador, AEPCFA, i l'Institut Paulo Freire de l'Estat espanyol organitzen una brigada per celebrar la Croada Nacional d'Alfabetització de Nicaragua, CNA. Aquest any serà molt especial ja que es compleixen 35 anys d'aquella gran epopeia pedagògica, logística i política qualificada per la UNESCO com la mobilització i participació popular més important del segle XX, que culmina el 23 d'agost de 1980, amb el retorn dels 115.000 joves brigadistes mobilitzats que havien alfabetitzat 400.000 persones adultes i convertit Nicaragua en una gran escola, fent de l'educació poble i poble de l'educació. L'impacte va ser extraordinari i va marcar el futur del país que enamorà la comunitat internacional. I el poble nicaragüenc va prosseguir el seu camí en aquesta direcció fins a aconseguir declarar la República de Nicaragua Territori Lliure d'Analfabetisme.

L'AEPCFA ha recorregut aquest camí al costat del poble, a les verdes i a les madures, i sempre acompanyada de la solidaritat internacionalista. Centrada des del 2008 en l'alfabetització de les comunitats indígenes de la costa carib nicaragüenca, culminarà a l'illa de Rama Cay, municipi de Bluefields, RAAS, una llarga etapa de lluita contra l'analfabetisme celebrant aquest 35è aniversari de la CNA de manera extraordinària. I volem que en aquesta ocasió ens acompanyin alguns i algunes dels vells i nous amics a tancar una etapa irrepetible que va regalar un missatge d'esperança al món mostrant que una societat culta i alfabetitzada, motor del desenvolupament humà i econòmic just i sostenible, és possible.

Fem, doncs, una crida a les persones i organismes solidaris amb el poble de Nicaragua i la seva alfabetització, des d'aquells brigadistes dels 80 fins als que després van somiar cantant amb nosaltres les estrofes de l'himne de la CNA en mil indrets d'aquí i d'allà. Pensem en una Brigada CNA35 integrada per 35 brigadistes, procedents de qualsevol lloc d'Europa, que es faran presents a Nicaragua entre el 9 i el 23 d'agost i rubricaran amb la seva presència aquesta pàgina destacada de la història de Nicaragua.

A partir d'ara, tota la informació relativa a la Brigada CNA35 es publicarà a: http://aepcfagirona.blogspot.com.es/. Per a qualsevol informació dirigiu-vos a: sebasparra@solidaries.org. 

PRINCIPALS OBJECTIUS DE LA BRIGADA
1. Participar activament en diferents activitats de la celebració del 35è aniversari de la CNA de Nicaragua.
2. Conèixer l'experiència d'alfabetització i postalfabetització que finalitza en la comunitat rama de l'illa Rama Cay, municipi de Bluefields, RAAS.
3. Realitzar una visita guiada per la capital de la RAAS, Bluefields, i diferents indrets de la costa carib sud.

CALENDARI INDICATIU DE L'ESTADA, del 9 al 23 d'agost de 2015  
09/08/15 - MANAGUA → Compactació i rebuda de la brigada a la seu de l'AEPCFA. Es dorm a Managua. 
10/08/15 – MANAGUA / RAMA → Preparar el viatge a la costa. A la nit sortida en autobús a Rama. 
11/08/15 – RAMA / BLUEFIELDS → Viatge en panga de Rama a Bluefields pel Río Escondido. Ubicació a l'hotel. Visitar la seu del Govern Municipal i Regional. Es dorm a Bluefields. 
12/08/15 – BLUEFIELDS / RAMA CAY → Al mati, sortida cap a l'illa Rama Cay. Acte de promoció, recorregut per l'illa i dinar. Tornada a Bluefields. Es dorm a Bluefields. 
13, 14, 15/08/15 – BLUEFIELDS, LA PALMA AFRICANA, KUKRA HILL, LAGUNA DE PERLAS, EL BLUF → Visita guiada. Es dorm a Bluefields. (Optativament i al seu càrrec, fora del pressupost de la brigada, qui ho desitgi podrà viatjar en aquests tres dies a l'illa de CORND ISLAND.) 16/08/15 - KUKRA HILL / MANAGUA → Retorn a Managua. Es dorm a Managua. 
17/08/15 - MANAGUA → Descans, relaxació, espai per carregar les piles per a la jornada final.
18/08/15 - MANAGUA / SAN FRANCISCO LIBRE → Trasllat per participar en la gran desfilada en commemoració dels Herois i Màrtirs de la CNA. Es viatja després a SAN FRANCISCO LIBRE per a la inauguració del Congrés CNA35 a la tarda. Es dorm a San Francisco Libre.
 19, 20, 21/08/15 - SAN FRANCISCO LIBRE → Congrés: desenvolupament, ponències, discussió i conclusions dels expositors que marca tot el procés pedagògic dels 35 anys de l'alfabetització a Nicaragua: 100 nicaragüencs i 35 europeus. Es dorm a San Francisco Libre. 
22/08/15 - MANAGUA → Seu de l'AEPCFA a Managua: gran acte oficial del 35è aniversari de la CNA com a cloenda del congrés i entrega de reconeixements. Hi haurà sopar oficial després de l'acte, per a la celebració. Es dorm a Managua. 
23/08/15 - MANAGUA → Festa d'aniversari. Desmobilització de la brigada.
COST PER BRIGADISTA 
- El viatge a Nicaragua va a compte de cada brigadista. El cost del transport, allotjament i manutenció a Nicaragua entre el 9 i el 23 d'agost de cada brigadista és de 450 USD (400 € aprox. al canvi actual).

PER FORMAR PART DE LA BRIGADA 
1. Dirigir una sol·licitud asebasparra@solidaries.org indicant: nom i cognoms, lloc de residència habitual, correu-e, organisme al qual pertany, motiu pel qual desitja formar part de la Brigada CNA35. Com a brigadista, ha estat anteriorment a Nicaragua? Quins anys? .......
2. Un cop sigui aprovada inicialment la sol·licitud s'haurà d’efectuar un primer ingrés de 100 € al compte del Banc de Sabadell de l'AEPCFA-Gi (0081-0146-53-0001105111; IBAN / BIC: ES89 0081 0146 5300 0110 5111 / BSAB ESBB) i s'enviarà el justificant a sebasparra@solidaries.org. El/la brigadista rebrà la confirmació de la seva sol·licitud. (Si per qualsevol causa ES PRODUEIX UNA ANUL·LACIÓ DEL VIATGE, COMUNICADA ABANS DE L'1 DE JULIOL, ES RETORNARAN ELS 100 € INGRESSATS.)
3. Com a màxim l'1 de juliol s'haurà d’efectuar l'ingrés de l'import restant de 300 € i s'enviarà el comprovant corresponent a sebasparra@solidaries.org (L'import total ingressat per cada brigadista es farà arribar a Nicaragua per efectuar les compres i/o reserves de vehicles, menjar, allotjament, etc. S'ENTÉN DONCS QUE A PARTIR DE L'1 DE JULIOL NO ES RETORNARÀ CAP QUANTITAT PER CONCEPTE D'ANUL·LACIÓ DEL VIATGE).
4. Cada brigadista rebrà material informatiu i formatiu per a la preparació del viatge i una samarreta distintiva de la Brigada CNA35.
5. CADA BRIGADISTA ES COMPROMET A PORTAR 1 C / DE 12 LLIBRES (8 kg) El sueño que fue A NICARAGUA.
6. QUAN ES COMPLETIN 35 BRIGADISTES ES TANCARÀ L'ADMISSIÓ DE NOVES SOL·LICITUDS.


17 feb. 2015

Xerrada sobre Nicaragua amb Jaume Soler. 21 de Febrer 2015

Dissabte 21 de febrer, a les 19h, a l'Hotel d'entitats d'Anglès se celebrarà laxerrada sobre Nicaragua amb el companyJaume Soler, exalcalde d'Arbúcies, militant de la CUPA i president de l'organització de solidaritat amb Nicaragua SOARPAL (Solidaritat Arbúcies - Palacagüina).

12 feb. 2015

AEPCFA celebra 35 aniversario Cruzada Alfabetización con la "Brigada europea - CNA35"

Un año más, la Asociación de Educación Popular Carlos Fonseca Amador, AEPCFA, y el Instituto Paulo Freire de España, organizan una Brigada en celebración de la Cruzada Nacional de Alfabetización de Nicaragua, CNA. Este año será muy especial pues se cumplen 35 años de aquella gran epopeya pedagógica, logística y política calificada por la UNESCO como  la movilización y participación popular más importante del siglo XX, que culmina el 23 de agosto de 1980, con el regreso de los 115.000 jóvenes brigadistas movilizados que habían alfabetizado a 400.000 personas adultas convirtiendo Nicaragua en una gran escuela, haciendo de la educación pueblo y pueblo de la educación. El impacto fue extraordinario, y marcó el futuro del país enamorando a la comunidad internacional. Y el pueblo nicaragüense prosiguió su camino en esa dirección hasta conseguir declarar la República de Nicaragua Territorio libre de Analfabetismo.

La AEPCFA ha recorrido ese camino pegada al pueblo, en las duras y en las maduras, y siempre acompañada de la solidaridad internacionalista. Centrada desde el 2008 en la alfabetización de las comunidades indígenas de la costa caribe nicaragüense, culminarà en la Isla Rama Cay, municipio de Bluefields, RAAS, una larga etapa de lucha contra la oscurana celebrando este 35 aniversario de la CNA de manera extraordinaria. Y queremos que en esta ocasión nos acompañen algunos y algunas de los viejos y nuevos amigos a cerrar una etapa irrepetible que regaló un mensaje de esperanza al mundo mostrando que una sociedad culta y alfabetizada, motor del desarrollo humano y económico justo y sostenible, es posible.

Hacemos pues un llamado a las personas y organismos solidarios con el pueblo de Nicaragua y su Alfabetización, desde aquellos brigadistas de los 80 hasta los que después soñaron cantando junto a nosotros las estrofas del Himno de la CNA en mil lugares de aquí y de allá. Pensamos en una Brigada CNA35 integrada por 35 brigadistas, procedentes de cualquier lugar de Europa, que se harán presentes en Nicaragua entre el 9 y el 23 de agosto y rubricarán con su presencia esta página destacada de la Historia de Nicaragua.

A partir de aquí, toda la información relativa a la Brigada CNA35 se publicará en: http://aepcfagirona.blogspot.com.es/. Para cualquier información dirigirse a: sebasparra@solidaries.org.

PRINCIPALES OBJETIVOS DE LA BRIGADA
1. Participar activamente en diferentes actividades de la celabración del 35 aniversario de la CNA de Nicaragua

2. Conocer la experiencia de alfabetización y postalfabetización que concluye en la comunidad rama de la Isla Rama Cay, municipio de Bluefields, RAAS

3. Realizar una visita guiada por la capital de la RAAS, Bluefields, y diferentes lugares de la costa caribe sur.

CALENDARIO INDICATIVO DE LA ESTADÍA, 9 al 23 de agosto del 2015
09/08/15 - MANAGUA → Compactación y Recibimiento de la brigada en la sede de la AEPCFA. Se duerme en Managua.
10/08/15 - MANAGUA/RAMA → Alistar el viaje a la costa. Por la noche salida en autobús a Rama.
11/08/15 - RAMA/BLUEFIELDS → Viaje en panga de Rama a Bluefields por el Río Escondido. Ubicación en el hotel. Visitar la sede de Gobierno Municipal y Regional. Se duerme en Bluefields.
12/08/15 - BLUEFIELDS/RAMA CAY → Por la mañana, salida a la isla Rama Cay. Acto de promoción, recorrido por la isla y almuerzo. Regreso a Bluefields. Se duerme en Bluefields.
13, 14, 15/08/15 – BLUEFIELDS, LA PALMA AFRICANA, KUKRA HILL, LAGUNA DE PERLAS, EL BLUF → Visita guiada. Se duerme en Bluefields. (optativamente y a su cargo, fuera del presupuesto de la Brigada, quien lo desee podrá viajar en estos tres dias a la isla de CORND ISLAND).
16/08/15 - KUKRA HILL/MANAGUA → Regreso a Managua. Se duerme en Managua.
17/08/15 - MANAGUA → Descanso, relajamiento, espacio para cargar las pilas para la jornada final.
18/08/15 – MANAGUA/SAN FRANCISCO LIBRE  → Traslado para participar en el gran desfile en conmemoración de los Héroes y Mártires de la CNA . Se viaja después a SAN FRANCISCO LIBRE para la inauguración del Congreso CNA35 por la tarde. Se duerme en San Francisco Libre.
19, 20, 21/08/15 - SAN FRANCISCO LIBRE → Congreso: Desarrollo, ponencias, discusión y conclusiones de los panelistas marcando todo el proceso pedagógico de los 35 años de la alfabetización en Nicaragua: 100 nicaragüenses y 35 europeos. Se duerme en San Francisco Libre
22/08/15 - MANAGUA → Sede de la AEPCFA en Managua: gran acto oficial del 35 aniversario de la CNA como clausura del congreso y entrega de reconocimientos . Habrá cena oficial después del acto, para la celebración. Se duerme en Managua.
23/08/15 - MANAGUA → Fiesta de Cumpleaños. Desmovilización de la Brigada.

COSTO POR BRIGADISTA
- El Viaje a Nicaragua corre a cuenta de cada brigadista.
- El costo del transporte, alojamiento y manutención en Nicaragua entre el 9 y el 23 de agosto de cada brigadista es de 450 USD (400€ aprox. al cambio actual).

PARA FORMAR PARTE DE LA BRIGADA:
1. Dirigir una solicitud a sebasparra@solidaries.org indicando:
nombre y apellidos
lugar de residencia habitual
correo-e
organismo al que pertenece
motivo por el cual desea formar parte de la Brigada CNA35
Como brigadista ¿ha estado anteriormente en Nicaragua? ¿en qué años?
2. Una vez sea aprobada inicialmente la solicitud se efectuará un primer ingreso de 100 € en la cuenta del Banc de Sabadell de la AEPCFA-Gi (0081-0146-53-0001105111 ; IBAN / BIC: ES89 0081 0146 5300 0110 5111 / BSAB ESBB) y se enviará el justificante a sebasparra@solidaries.org. El/la brigadista recibirá la confirmación de su solicitud.

(Si por cualquier causa SE PRODUCE UNA ANULACIÓN DEL VIAJE, COMUNICADA ANTES DEL 1 DE JULIO, SE RETORNARAN LOS 100€ INGRESADOS).

3. Como máximo el 1 de julio se efectuará el ingreso del importe restante de 300€ y se enviará el correspondiente comprobante a sebasparra@solidaries.org

(El importe total ingresado por cada brigadista se hará llegar a Nicaragua para efectuar las compras y / o reservas  de vehículos, comida, alojamiento, etc. SE ENTIENDE PUES QUE A PARTIR DEL 1 DE JULIO NO SE RETORNARÁ CANTIDAD ALGUNA POR CONCEPTO DE ANULACIÓN DEL VIAJE).

4. Cada brigadista recibirá material informativo y formativo para la preparación del viaje y una camiseta distintiva de la Brigada CNA35.

5. CADA BRIGADISTA SE COMPROMETE A LLEVAR 1 C/ DE 12 (8 Kg.) El sueño que fue A NICARAGUA.

6. CUANDO SE COMPLETEN 35 BRIGADISTAS SE CERRARÁ LA ADMISIÓN DE NUEVAS SOLICITUDES